Semaine Académique du Créole

Zélèv, Fanmi, Pèwsonèl a Kolèj Maksimilyen Vrécord Kannal, bèlbonjou ! Adan kad a Simenn Akadémik Kréyòl-la, dèpi Lendi 28 Maws jis o Vandrèdi 1yé Avril 2022, nou ka pwopozé zòt déotwa aktivité alantou a tenm a-y kisé “chanté popilè”. Jété on koudzyé asi pwogram-la. Sa ki vé fè lenskripsyon pou latilyé maké-la alantou a “RapLire la suite…